Privacyverklaring

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar https://www.dormaccncsolutions.nl/over-dormac-cnc-solutions/privacy-verklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

Privacyverklaring