Rangel speelt met Jan Vayne en Martin Mans

Rangel heeft bij 6 concerten van Jan Vayne en Martin Mans meegespeeld. Tijdens een concert op 22.07.2010 in een pittoreske kerk te Kampen vroeg iemand uit het publiek om een samenspel van Jan en Rangel. Beide pianisten hadden elk afzonderlijk stukken laten horen, maar een samenspel was niet voorbereid. Hoe goed het ging, is te zien op YouTube: (http://www.youtube.com/watch?v=9dgzMQSCCe0) In deze video spelen Jan en Rangel eerst samen en daarna speelt Rangel solo. In werkelijkheid was het juist andersom. Het optreden werd beloond met een golf van applaus, die eindigde in een staande ovatie.

·